کوچولوهای دیروز دکتران آینده
موفقیت ؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است . . . :) 
قالب وبلاگ
نويسندگان

 

 

وبلاگ بچه های پزشکی ، دندون پزشکی و داروسازی کشور

 

بچه ها اون سایتی که ازونجا چت ساخته بودیم

بسته شده و

چند روزی طول میکشه چت جدید بذارم

 

sorry

 

 
<><><><><>
 

 

پست های قبلی رو از دست ندین (;

 

>>>><<<<

مراحل نویسنده شدن :

 

خانم دکترا و آقا دکترایی که از جای جای ایران میخوان تو امر نویسندگی  کمک کنن خوشحال میشم که به جمع ما بپیوندن کافیه برام یک ایمیل  حاوی مشخصاتشون بفرستن (ایمیلم در پروفایل قابل مشاهدست)

آهنگ های پیشنهادیتونو تو دیدگاه پست ها بنویسین 

 >>>><<<<

((منتظر دیدگاه های شما برای هر چه بهتر شدن وبلاگ هستم))

 

 

[ جمعه 1391/11/27 ] [ 13:55 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]

 

پرﻓﺴﻮﺭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﻴﮕﻔﺖ: ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﻢ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ، ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺎ يک دﺧﺘﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﻭ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻓﻴﻠﻴﭗ، ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺧﺘﻤﺶ ﻫﻤﮕﺮﻭﻩ ﺷﺪﻡ . اﺯ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ: ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺭﻭ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻲ؟

ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﻩ، ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﻫﺎﻱ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﻗﺸﻨﮕﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﺟﻠﻮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ 

ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﻛﻴﻮ ﻣﻴﮕﻲ

ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺵ ﺗﻴﭗ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻴﻜﻲ ﺗﻨﺶ ﻣﻴﻜﻨﻪ

ﮔﻔﺘﻢ: بازم نفهميدم ﻣﻨﻈﻮﺭﺕ ﻛﻴﻪ؟

ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮﻱ ﻛﻪ ﻛﻴﻒ ﻭ ﻛﻔﺸﺶ رو ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺳﺖ ميکنه ﺑﺎﺯﻡ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﻛﻲ ﺑﻮﺩ !

ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﺗﻮﻥ ﺻﺪﺍﺷﻮ ﻳﻜﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:

ﻓﻴﻠﻴﭗ ﺩﻳﮕﻪ، ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﻭﻳﻠﭽﻴﺮ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ...

ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻴﻮ ﻣﻴﮕﻪ، ﻭﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻭﺭﻱ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ...

ﺁﺩﻡ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﻭ ﻧﻘﺺ ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻛﻨﻪ...

ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﻳﺪﻥ

با خودم گفتم، ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻓﻴﻠﻴﭗ ﻣﻴﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ؟؟؟

ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ:

ﻫﻤﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻟﻪ ﺩﻳﮕﻪ !!

ﻭﻗﺘﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺎﺗﺮﻳﻨﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﺪگاه ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ خجالت کشیدم .....

[ یکشنبه 1393/07/20 ] [ 18:3 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]

 

یاد من باشد فردا دم صبح 

جور دیگر باشم
بد نگویم,به هوا,آب,زمین 
مهربان باشم با مردم شهر 
و فراموش کنم هرچه گذشت
خانه ی دل بتکانم از غم 
و به دستمالی از جنس گذشت
بزدایم دیگر, تار کدورت ,از دل
مشت را باز کنم, تا که دستی گردد
و به لبخندی خوش
دست در دست زمان بگذارم
یاد من باشد فردا دم صبح
به نسیم از سر صدق,سلامی بدهم
و به انگشت نخی خواهم بست
تا فراموش نگردد,فردا
زندگی شیرین است,زندگی باید کرد
گرچه دیر است,ولی
کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم,شاید
به سلامت ز سفر برگردد
بذر امید بکارم در دل
لحظه ای را دریابم
من به بازار محبت بروم فردا صبح
مهربانی خودم,عرضه کنم
یک بغل عشق از آنجا بخرم
یاد من باشد فردا حتما
به سلامی,دل همسایه ی خود شاد کنم
بگذرم از سر تقصیر رفیق,بنشینم دم در
چشم بر کوچه بدوزم با شوق
تا که شاید برسد همسفری,ببرد این دل ما را با خود 
و بدانم دیگر قهر هم چیز بدیست
یاد من باشد فردا حتما
باور این را بکنم,که دگر فرصت نیست
و بدانم که اگر دیر کنم,مهلتی نیست مرا
و بدانم که شبی خواهم رفت
و شبی هست,که نیست,پس از آن فردایی

 

فریدون مشیری

[ شنبه 1393/07/19 ] [ 0:8 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]

حکایت راه حل بهلول برای پرداخت پول بخار

یک روز عربی ازبازار عبور می کرد  که چشمش به دکان خوراک پزی افتاد از بخاری که از سر دیگ بلند میشد خوشش آمد تکه نانی که داشت بر سر آن میگرفت و میخورد

هنگام رفتن صاحب دکان گفت : تو از بخار دیگ من استفاده کردی وباید پولش را بدهی

مردم جمع شدن  مرد بیچاره که از همه جا درمانده بود بهلول را دید که از آنجا می گذشت

از بهلول تقاضای قضاوت کرد بهلول  به آشپز گفت : آیا این مرد از غذاي تو خورده است؟

آشپز گفت : نه ولی از بوی آن استفاده کرده است

بهلول چند سکه نقره از جیبش در آورد و به آشپز نشان داد وبه زمین ریخت وگفت : ای آشپز صداي پول را تحویل بگیر

آشپز با کمال تحیر گفت : این چه طرز پول دادن است؟

بهلول گفت :  مطابق عدالت است کسی که بوی غذا را بفروشد در عوض باید صدای پول  دریافت کند

 


ادامه مطلب
[ جمعه 1393/07/18 ] [ 18:52 ] [ عارف زنگی (پزشکی ارومیه 91) ]

Dandruff is a common chronic scalp condition marked by flaking of the skin on your scalp. Although dandruff isn't contagious and is rarely serious, it can be embarrassing and sometimes difficult to treat.

The good news is that dandruff usually can be controlled. Mild cases of dandruff may need nothing more than daily shampooing with a gentle cleanser. More stubborn cases of dandruff often respond to medicated shampoos.


ادامه مطلب
[ جمعه 1393/07/18 ] [ 18:28 ] [ عارف زنگی (پزشکی ارومیه 91) ]

امیدوارم با آمدن پاییز هر یک برگ که میافته، یک دونه از غمهای دلتون کم بشه

[ سه شنبه 1393/07/01 ] [ 15:5 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]

یادم باشد که: غیر ممکن، غیر ممکن است.

یادم باشد که: در حرکت همیشه افق‌های تازه هست.

یادم باشد که: لبخندم را توى آیینه جا نگذارم.

یادم باشد که: تا وقتی اوضاع بدتر نشده! یعنی همه چیز رو به راه است.

یادم باشد که: هوشیاری یعنی زیستن با لحظه‌ها.

یادم باشد که: برای پاسخ دادن به احمق، باید احمق بود.

یادم باشد که: در خسته‌ترین ثانیه‌های عمر هم هنوز رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست.

یادم باشد که: سهم هیچکس را هیچ کجا نگذاشته‌اند، هر کسی سهم خودش را می‌آفریند.

یادم باشد که: آن هنگام که از دست دادن عادت می‌شود، بدست آوردن هم دیگر آرزو نیست.

یادم باشد که: پیشترها چیزهایی برایم مهم بودند که حالا دیگر مهم نیستند.

یادم باشد که: هرگز به تمامی ناامید نمی‌شوم اگر تمام امیدم را به چیزی نبسته باشم.

یادم باشد که: غیر قابل تحمل وجود ندارد.

یادم باشد که: خوبی آنچه که ندارم این است که نگران از دست دادنش نخواهم بود.

یادم باشد که: وظیفه من این است؛ حمل باری که خودم هستم تا آخر راه.

یادم باشد که: همیشه چند قدم آخر است که سخت‌ ترین قسمت راه است.

یادم باشد که: امید، خوشبختانه از دست دادنی نیست.

یادم باشد که: به جستجوى راه باشم، نه همراه.

یادم باشد که: زخم نیست آنچه درد می‌آورد، عفونت است.

یادم باشد که: تا خودم نخواهم هیـچ کس نمیتواند زندگیم را خراب کند.

یادم باشد که: آرامش را باید در وجود خودم پیدا کنم.

یادم باشد که: خدا همیشه مراقبم هست.

یادم باشد که: همیشه ته قلبم جایی برای بخشیدن آدم ها بگذارم.

یادم باشد که: زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند، مراقب حرفهایم باشم.

یادم باشد که: گاهی در حذف شدن کسی از زندگیم حکمتی نهفته است، اینقدر اصرار به برگشتنش نکنم.

یادم باشد که: زندگی کوتاه نیست، مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع می کنیم.

یادم باشد که: دردهایم را دورم نچینم که دیوارشوند،
زیر پایم بچینم که پله شوند.

یادم باشد که: هیچوقت نگران فردایم نباشم،
خدای دیروز و امروزم، فردا هم هست.

[ سه شنبه 1393/07/01 ] [ 14:56 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]

1-study=dont Fail                                                                                                                    2-dont study=Fail                                                                                                                    1+2                                                                                                                                        study+dont study=dont Fail+Fail                                                                                                 study(1+dont)=Fail(dont+1)                                                                                                      study=Fail                                                                                                                              so : DONT STUDY                                                                                                                                                                                       

[ پنجشنبه 1393/06/13 ] [ 12:40 ] [ مژده طاهری (دامپزشکی آزاد تهران91) ]

محققان آمریکایی به تازگی یک مولکول قلبی ناشناخته را شناسایی کرده‌اند که می‌تواند کلید پیشگیری و درمان موثر نارسایی قلبی باشد. نقش طبیعی آران‌ای (RNA) حمل دستورالعمل‌ها از دی‌ان‌ای (DNA) در هسته سلول برای تولید پروتئین‌های مورد نیاز برای فعالیت سلول است؛ محققان طی سال‌های اخیر دریافته‌اند که برخی از انواع آران‌ای در کدگذاری پروتئین دخالت ندارد. نقش آران‌ای طویل غیر کدشونده (long non-coding RNA) در قلب تاکنون ناشناخته باقی مانده بود. 
محققان دانشکده پزشکی دانشگاه ایندیانا به سرپرستی دکتر «چینگ پین چانگ» موفق به شناسایی مولکول قلبی شده‌اند که یک آران‌ای طویل غیر کدشونده محسوب می‌شود. این آران‌ای طویل غیر کدشونده که Myheart‌ نامگذاری شده است، مسئول کنترل پروتئینی به نام BRG1 است؛ این پروتئین ‌نقش اساسی در توسعه قلب جنین ایفا می‌کند، اما با رشد و شکل‌گیری قلب بالغ، تولید آن کاهش پیدا می‌کند. با قرار گرفتن قلب در معرض استرس از جمله فشار خون بالا یا صدمات ناشی از حمله قلبی، پروتئین BRG1 اقدام به تغییر فعالیت ژنتیکی قلب و در نتیجه نارسایی قلبی بروز می‌کند؛ بطور همزمان تولید مولکول Myheart نیز سرکوب می‌شود. 
در مطالعه اخیر، سطح مولکول Myheart در موش‌های دچار نارسایی قلبی از طریق فناوری انتقال ژن به اندازه طبیعی بازگردانده شد؛ این مسئله باعث مسدود کردن فعالیت بیش از حد پروتئین BRG1 شده و از نارسایی قلبی پیشگیری می‌کند. با بازگشت سطح مولکول Myheart به اندازه طبیعی در بدن موش‌، فرآیند نارسایی قلبی بطور کامل متوقف شد. امکان استفاده از این مولکول در داروها بدلیل اندازه بزرگ آن وجود ندارد و محققان بدنبال یافتن نسخه‌های کوچکتری از مولکول Myheart با قابلیت مسدود کردن پروتئین BRG1 هستند. نتایج این مطالعه در مجله Nature منتشر شده است.

[ پنجشنبه 1393/06/06 ] [ 19:55 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]
 

سلامتی ما دخملا که اگه نبودیم:
کی مامان عروسکا می‌شد؟!
کی رنگای صورتی رو جمع می‌کرد تو اتاقش؟!
کی دیگه لاک می‌زد به ناخوناش؟!
کی عاشق لواشک و پاستیل می‌بود؟!
کی چند تا چند تا ظرف می‌شکوند؟!
کی سر سفره دیس سالاد رو می‌خواست؟!
کی جنگولک بازی در می‌آورد و بقیه رو می‌خندوند؟!
مامانا به کی غر می‌زدن؟!
باباها ناز کی رو می‌کشیدن؟!
داداشا واسه کی غیرتی می‌شدن؟!
آبجیا با کی درد و دل می‌کردن ؟!
پسرا چه‌جوری دق می‌کردن؟!
سوسکا کی‌رو می‌ترسوندن؟!

دختراااااااااااا روزمون مبارک
یه جیغ و دست و هورااااااااااااااااااااااااااااااا

[ چهارشنبه 1393/06/05 ] [ 13:4 ] [ خانم ..... (پزشکی شهید بهشتی) ]

ژن سازنده عروق خونی که برای مقابله با سرطان، بیماری‌های قلبی و سکته کاربرد دارد، توسط محققان انگلیسی شناسایی شد. ژن Piezo1 در پاسخ به تغییرات در جریان خون، اجازه رشد شبکه‌های جدید خونی را می‌دهد؛ این ژن با تهیه دستورالعمل‌هایی، جریان خون در سراسر بدن را کنترل می‌کند. 
با کمک این دستورالعمل‌ها، پروتئین شکل‌دهنده کانال‌های خونی در پاسخ به جریان مکانیکی خون باز شده و تغییرات مورد نیاز برای ساخت عروق خونی جدید را ایجاد می‌کند.همچنین مانع از خون‌رسانی به سلول‌های سرطانی خاصی می‌شود که برای رشد، به جریان مداوم خون نیاز دارند؛ در این شرایط ژن از طریق کنترل جریان خون، قادر به کوچک کردن اندازه تومور است. 
محققان دانشگاه لیدز در تحقیقات خود دریافتند، ژن Piezo1 برای درمان آترواسکلروز (تصلب شرایین) نیز قابل استفاده است؛ پلاک‌های آترواسکلروز در دیواره سرخرگ ها ایجاد شده و سبب تنگی عروق و کاهش خون‌رسانی می‌شود که در نهایت منجر به حمله قلبی و سکته می‌شود. محققان امیدوارند با کمک ژن Piezo1 و توسعه اهداف درمانی جدید، از بیماری‌های قلبی پیشگیری کنند.

[ چهارشنبه 1393/06/05 ] [ 13:1 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]

محققان موفق به کشف یک پوشش حیرت‌انگیز شده‌اند که به بخشهایی از بدن که پوشاندن آنها در برابر عفونت سخت است، می‌چسبد. اطراف انگشتان و شصت پا با نوار زخم‌بندی مشکل است اما برای قربانیان سوختگی، حفاظت از این مناطق در برابر عفونت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
دانشمندان اکنون از تولید یک پوشش بدیع فوق نازک موسوم به ورقه نانو خبر داده‌اند که به سختترین بخشهای بدن برای حفاظت در برابر باکتریها می‌چسبد. به گفته یوسوکه اوکامورا و همکارانش در دانشگاه توکای، پوششهای کنونی زخم‌بندی برای درمان سوختگی در مناطق نسبتا مسطح و پهن جوابگو هستند. اما بدن انسان دارای انحناها، فرورفتگی‌ها و برجستگیهایی است که برای این پوششها مانع می‌تراشند. از این رو محققان یک ماده زیستی بدیع از قطعات ریز ورقهای نانو طراحی کرده‌اند که بسیار منعطف و چسبناک هستند. این ورقه‌های نانو نه تنها به سطوح مسطح بلکه همچنین به سطوح نامنظم و بدون نیاز به افزودن چسب اضافی، می‌چسبند. به گفته مراکز کنترل و جلوگیری از بیماریها، در هر 30 دقیقه یک نفر با آتش می‌سوزد. زخمهای ناشی از سوختگی در برابر عفونت حساس بوده و بستن آنها در برابر باکتریها برای بهبود موفق اساسی است. 
اوکامورا و همکارانش این ورقهای نانو را از یک پلی‌استر زیست‌تجزیه‌پذیر موسوم به (poly(L-lactic acid ساختند. آنها این ماده را با آب در لوله آزمایشگاهی قرار داده و آن را چرخاندند تا ورقه‌ها را به قطعات مساوی کوچکتر بشکند. هنگامی که این مایع بر روی یک سطح مسطح ریخته شده، تکه‌های کوچک کنار هم جمع شده و به شکل یک ورق نانوی منفرد خشک شدند. 
محققان قابلیت این ورقهای نانو را برای پوشش دادن شکلهای کوچک و نامنظم با ریختن چیزهای متفاوت به درون مخلوط مانند یک سوزن فلزی و انگشتان موش آزمایش کردند. قابلیت سرهم‌بندی ورقه نانو بطور موثر حتی کوچکتری برآمدگیها و تورفتگیهای انگشتان موش را پوشش داده و پس از خشک شدن در جای خود چسبید. 
این ورقهای نانو در زمان آزمایش بر روی سطح سوختگی بطور موثر آن را در برابر باکتری Pseudomonas aeruginosa که یک باکتری عفونی رایج است، پوشش دادند. این محافظت برای سه روز متوالی ادامه داشته و یک پوشش دیگر برای شش روز زخم را در برابر باکترها حفظ کرد. اگر این ماده در نهایت برای استفاده انسانی مورد تائید قرار بگیرد، می‌تواند تعداد دفعات تعویض نوار زخم‌بندی را کاهش دهد. محققان اکنون با هدف کارآزمایی بالینی انسانی،‌در حال برنامه‌ریزی برای آزمایشات حیوانی و ایمنی گسترده‌تر هستند.

[ چهارشنبه 1393/06/05 ] [ 12:58 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]

[ دوشنبه 1393/06/03 ] [ 22:31 ] [ خانم ..... (پزشکی شهید بهشتی) ]
 

بافتن را
از یک فامیل خیلی دور یاد گرفتم
که نه اسمش خاطرم است نه قیافه اش
اما حرفش هیچ وقت از یادم نمیرود
می گفت :
زندگی مثل یک کلاف کامواست
از دستت که در برود می شود کلاف سردر گم
گره می خورد
می پیچد به هم
گره گره می شود
بعد باید صبوری کنی
گره را به وقتش با حوصله وا کنی
زیاد که کلنجار بروی
گره بزرگتر می شود
کورتر می شود
یک جایی دیگر کاری نمی شود کرد
باید سر و ته کلاف را برید
یک گره ی ظریف کوچک زد
بعد آن گره را توی بافتنی یک جوری قایم کرد
محو کرد
یک جوری که معلوم نشود...

" سیمین بهبهانی

[ دوشنبه 1393/06/03 ] [ 22:29 ] [ خانم ..... (پزشکی شهید بهشتی) ]
 

چرا تبخال می‌ زنیم؟ 

آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که مدام تبخال می‌زنند و نمی‌دانند که علت این تبخال زدن‌های مکرر چیست؟
طبق تحقیقات پزشكی، تبخال بیماری واگیرداری است كه ناشی از ویروس "هرپس سیمپلكس" می باشد. ویروس هرپس که عامل تبخال است، تنها محدود به انسان می‌شود. این ویروس، زیر پوست فرد مبتلا باقی می‌ماند و هرچند وقت یکبار در مسیر یک تنه یا شاخه عصبی، فعال و باعث بروز ضایعه می‌شود
اگرچه نمى‌توان تبخال را معالجه كرد یا به كلى از آن پیشگیرى كرد، اما راه هایى وجود دارد كه مى تواند توالى بروز آن را كاهش دهد یا مدت بروز آن را محدود كند. تبخال كاملاً با آفت كه بعضى افراد آن را با تبخال اشتباه می‌کنند، متفاوت است. آفت ها معمولاً مسرى نیستند و زخم هایى هستند كه بر روى بافت‌هاى نرم درون دهان به وجود مى آیند، جایى كه تبخال نمى‌زند.

علائم و نشانه هاى تبخال:
تاول هاى كوچك و دردناك پر از مایع كه روى منطقه برجسته، قرمز و دردناك پوستتان قرار دارند.
درد یا مورمور شدن كه اغلب یكى دو روز پیش از ظهور تاول‌ها احساس می شود.
معمولاً 7 تا 10 روز طول مى‌كشد تا تبخال برطرف شود. تبخال معمولاً روى لب‌ها ظاهر مى شود. اما گاهى روى سوراخ هاى بینى، چانه یا انگشتان دست هم دیده مى‌شود. گرچه غیر معمول است، اما ممكن است تبخال در داخل دهان هم بروز كند(اما تنها بر روى لثه ها یا كام سخت كه در سقف قرار دارد).
اگر زخمى روى بافت هاى نرم درون دهانتان ظاهر شود ممكن است آفت باشد، ولى مطمئناً تبخال نیست.
علائم تبخال ممكن است حداكثر تا 20 روز پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ظاهر نشود و معمولاً 7 تا 10 روز طول مى‌كشد. تاول ها شكل مى‌گیرند، مى‌تركند و ترشح مى‌كنند. سپس كبره زردرنگى تشكیل مى شود و نهایتاً با ریختن آن، پوست صورتى رنگى در زیر ظاهر مى‌شود و تبخال بدون گذاشتن جا بهبود مى یابد.


ادامه مطلب
[ دوشنبه 1393/06/03 ] [ 22:27 ] [ خانم ..... (پزشکی شهید بهشتی) ]

عکس ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک)عکس ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک)عکس ها و تصاویر متحرک جشن تولد (کیک و تبریک)

 

امروووووووووووزو به همه ی پزشکان حال و آینده

تبرییییییییییک میگممممممممممممم

 

[ شنبه 1393/06/01 ] [ 11:18 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]

روز پزشک رو به همه پزشکهای اینده

تبریک میگم

 

 

پزشک گاهی بیماران را درمان میکند، اغلب آن را تسکین میدهد اما همیشه باید به بیماران آرامش بخشد . . . 

 

ای آرامش بخشان روح و جان و تن، روزتان گرامی باد 

[ شنبه 1393/06/01 ] [ 0:47 ] [ سارا حسینی (دندان پزشکی اردبیل 91) ]

طریقه مصرف

 

در کشور عربستان سعودی و بعضی کشورهای عربی دیگر قطعات حدوداً 10 سانتی متری با قطر حدود یک سانتی متر از ساقه های گیاه به صورت بسته های 50 تا 100 عددی به وفور به فروش می‌رسد که هر قطعه از آن به مدت یک روز در آب قرار گرفته و سپس پوست همان قسمت جدا می‌شود. به این ترتیب فیبرهای طولی این ساقه به شکل مسواک در می‌آید که آن را به آرامی بر روی دندان‌ها می‌کشند. با این عمل ضمن مسواک شدن دندان‌ها مواد مختلف این چوب در بزاق حل شده و آثار مختلف آن در دهان، لثه و دندان‌ها اعمال می‌شود. هم چنین از فیبرهای نازک ساقه جهت خلال کردن دندان استفاده می‌گردد.

مسواک

 

 

 

 

 

 

 

لازم به ذکر است که برای ما ایرانیان که از کودکی به این کار عادت نکرده ایم، این کار ممکن است صدماتی به دهان وارد کند؛ از این رو ضمن سال‌ها تحقیق نگارنده در مورد استفاده از خواص اعجاب انگیز چوب مسواک در بهداشت دهان و دندان، دهان‌شویه ای فرموله گردیده که ماده اصلی آن عصاره چوب مسواک می‌باشد و می‌تواند خواصی مشابه با چوب مسواک در دهان و دندان ایجاد کند. این دهان‌شویه به افتخار نام ایران و با استفاده از نام علمی گیاه «پرسیکا» نام‌گذاری شد.

پرسیکا

 

نکات قابل توجه درباره‌ی پرسیکا

1- دهان‌شویه‌ی پرسیکا به صورت قطره 30 میلی لیتری، ساخت کارخانه داروسازی پورسینا،بیست و یک سال پیش (1372) و برای اولین بار در ایران تهیه شد. این فرآورده در کلیه‌ی داروخانه‌ها موجود است و بدون نسخه در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

2- تاکنون هیچ عارضه‌ی جانبی در حد مصرف توصیه شده از قطره‌ی پرسیکا گزارش نشده است. گفتنی است از سرشاخه های گیاه مسواک در عربستان برای تهیه‌ی نوعی سالاد خوراکی استفاده می‌شود.

3- با توجه به خوراکی بودن هر سه گیاه به کار رفته در قطره‌ی پرسیکا، محدودیتی برای مصرف زنان حامله و یا کودکان وجود ندارد.

4- خمیر دندان پرسیکا تهیه شده از عصاره‌ی پرسیکا و دارای خواص دهان‌شویه‌ی پرسیکا می‌باشد. خمیردندان و دهان‌شویه می‌توانند مکمل هم باشند و خواص یکدیگر را تقویت کنند. خمیر دندان پرسیکا در آینده ای نزدیک وارد بازار خواهد شد.

5- استفاده از قطره‌ی پرسیکا برای تمام افراد (سالم و یا دارای مشکلات دهان و دندان) بلامانع است. میزان مصرف برای افراد سالم حداقل یک نوبت در روز پس از مسواک شب می‌باشد و بهتر است پس از مصرف دهان شسته نشود. افرادی که مشکلاتی از جمله تورم لثه، درد، پیوره و ... دارند، بهتر است به غیر از یک نوبت شب، یک یا دو نوبت بعد از صبحانه و یا نهار نیز از آن استفاده کنند.

6- برای هر بار 15 قطره را در دو قاشق غذاخوری آب ریخته و وارد دهان می‌کنیم؛ سپس چند ثانیه در دهان گردش داده (حداقل 30 ثانیه) و آن را دور می‌ریزیم (چنانچه خورده شود مشکلی پیش نخواهد آمد). بهتر است بلافاصله بعد از آن چیزی خورده نشده و دهان شسته نشود تا اثر آن برای مدت طولانی در دهان بماند.

7- برای کنترل خونریزی بعد از اعمال جراحی و یا کشیدن دندان‌ها، به خصوص دندان‌های عقل و بزرگ، بهتر است قطره با غلظت بیشتری مصرف شود (30 قطره را در دو قاشق آب ریخته و هر 2 ساعت دهان‌شویه را در دهان گردش دهید).

8- برای بدست آوردن نتایج بهتر از دهان‌شویه پرسیکا بهتر است راهنمای همراه دارو مطالعه شود.

9- افرادی که به هر دلیلی لثه های نرم دارند و یا از داروهایی مصرف می‌کنند که به این مشکل دچار هستند، می‌توانند از دهان‌شویه پرسیکا جهت سفت شدن لثه و جلوگیری از لق شدن دندان‌ها استفاده کنند.

 

 

منبع : سایت تبیان

[ یکشنبه 1393/05/26 ] [ 20:42 ] [ سارا حسینی (دندان پزشکی اردبیل 91) ]
 

یک ایرانی اولین برنده زن معتبرترین جایزه جهانی ریاضیات

در آیین گشایش کنگره بین‌المللی ریاضیات ۲۰۱۴، مدال فیلدز به ریاضیدان ایرانی رسید.

به گزارش فرارو، دکتر مریم میرزاخانی، نخستین زنی است که در تاریخ جایزه فیلدز از سال ۱۹۶۳ تا کنون به این موفقیت دست یافته است. او همین طور نخستین ایرانی برنده این جایزه است.

از مدال فیلدز به عنوان نوبل ریاضیات یاد می‌شود. 

میرزاخانی از بازماندگان سانحه‌ سقوط مینی‌بوس حامل نخبگان دانشگاه شریف به دره در سال ۱۳۷۶ بود.
 

 

[ پنجشنبه 1393/05/23 ] [ 13:46 ] [ خانم ..... (پزشکی شهید بهشتی) ]
 

 

خواص دارویی ترب...

- ترب برای دفع سنگ‌های صفراوی مفید است.
- ترب برای درمان نقرس و روماتیسم مفید است.
- برگ ترب اگر با غذاخورده شود به هضم غذا کمک می‌کند.
- آب برگ ترب برای تقویت چشم مفید است.
- ترب برای درمان یرقان مفید است.
- تخم ترب درد را تسکین می‌دهد.
- در صورت مسمومیت غذایی مقداری تخم ترب را همراه با سکنجبین به بیمار بدهید، باعث استفراغ می‌شود و معده را پاک می‌کند.
- برای مداوای زخم‌های بدن از ترب و عسل ضماد تهیه کرده و روی زخم بگذارید.
- دم کرده ترب ادرارآور است و برای درمان حبس البول به کار می‌رود.
- تخم ترب ادرارآور و قاعده‌آور است.
- دم‌کرده ریشه ترب تقویت‌کننده بدن است.

مقابله با سنگ کلیه با ترب

برای دفع سنگ کیسه صفرا و سرفه‌های تشنج‌آور از ترب به صورت زیر استفاده کنید:

در یک ترب بزرگ حفره ایجاد کرده و همچنین در ته آن هم سوراخ ریزی به وجود آورید، به طوری که آب قطره‌قطره از آن خارج شود. سپس مقادیر شکر در حفره ریخته و آن را با آب پر کنید و ترب را در دهانه شیشه یا استکانی قرار دهید که آب آن قطره‌ قطره از سوراخ ریز ته ترب خارج‌شده و در داخل شیشه یا استکان پر شود. این آب را چند بار در روز بنوشید.

ترب و خواص درمانی دیگر

- خوردن تخم ترب ترشح شیر را زیاد می‌کند.
- خوردن ترب رنگ چهره را باز می‌کند.
- جوشانده ترب برای درمان اسهال خونی مفید است.
- تخم ترب اشتهاآور است.
- برای از بین بردن تب تخم ترب را دم کرده و به بیمار بدهید.

[ پنجشنبه 1393/05/23 ] [ 13:42 ] [ خانم ..... (پزشکی شهید بهشتی) ]

مطالعه آناتومي به 1600 سال قبل از ميلاد مسيح برمي گردد كه مصريان باستان آن را ثبت كرده اند. بقراط در قرن 4-5 قبل از ميلاد مسيح اولين فردي بود كه به مطالعه آناتومي پرداخت و پايه هايي را براي فهم سيستم اسكلتي -عضلاني بنا كرد. سپس ارسطو بر پايه تشريح حيوانات توانست بسياري ازارگان ها و همينطور شريان ها و وريد ها را شناسائي كند. 

تشريح اولين جسد براي تحقيقات آناتومي در قرن 4 قبل از ميلاد مسيح توسط Erasistratus و Herphilos بر روي قربانيان جنگ هاي اسكندر مقدوني انجام شد.
.یکی ديگر از بزرگترين آناتوميست هاي يونان باستان جالينوس بود. وي اطلاعات قبلي را جمع آوري كرد و به مطالعه عملكرد ارگان ها بر اساس ترشحات بدن پرداخت. ولي به دليل اينكه در اين زمان جسد زيادي در دسترس نبود، مطالعه وي بيشتر بر روي سگ انجام گرفت. 
در سال 250 ميلادي در زمان شاپور اول ساساني، مركز مكتب پزشكي جندي شاپور در شهر جندي شاپور در خوزستان ايران ساخته شد و تا اواسط قرن چهارم هجري قمري آباد بود و بيمارستان بزرگ و پزشكان آن شهرت فراوان داشتند و شماري از پزشكان آتن، اسكندريه، هندي، سرياني، يهودي و چيني توسط شاپور اول به اين مركز دعوت شدند و در زمان انوشيروان اين مركز دوباره رونق بسيار يافت و دانشكده پزشكي و بيمارستان به دستور انوشيروان تاسيس شد.
اولين نوشته طبي به زبان فارسي، كتاب هدايه المتعلمين في الطب، تاليف ابوبكر ربيع بن احمد اخويني النجاري است كه باب تشريح بسيار جالب است.
از مشهورترين پزشكان دوران اسلامي، ابو بكر محمد بن ذكرياي رازي است كه در نظرات بقراط و جالينوس و به طور كلي اطلاعات جندي شاپور پيروي مي كرد. رازي در كالبد شناسي بر روي ميمون كار مي كرد و مطالعاتي درباره وريدها، شرائين و قلب انجام داد. پس از رازي، برجسته ترين پزشكي كه درباره تشريح مطلب نوشته است، علي بن عباس مجوسي اهوازي بود و شهرت او به دليل نگارش كتاب "الملكي" كه در مورد آناتومي و فيزيولوژي اعضاء بدن است و در كتاب هاي تاريخ پزشكي اروپائيان اكثرا اشاره شده است.
تاليف مجوسي و پزشكان پيشين موجب ايجاد آثار ابوعلي سينا شد كه شاهكار او كتاب قانون در طب مي باشد. ابوعلي سينا از جمله پزشكان مسلمان ايراني بود كه مطالعات خود را در كتاب قانون به رشته تحرير در آورد و تاثير زيادي بر پزشكان اروپا و جهان گذاشت. اين كتاب به زبان لاتين ترجمه شد و منبع تدريس آناتومي در رشته هاي پزشكي در دانشگاه هاي اروپا گرديد. سپس ابن نفيس در قرن 13 كتابي نوشت كه تا قرن 16 تاثير زيادي بر تدريس پزشكي داشت. او به تشريح اجساد پرداخت و اتوپسي هاي زيادي انجام داد و اولين كسي بود كه گردش خون ريوي را شرح داد. 
در اروپا اولين باردر Bolonga افرادي به نام Luizzi و Achillini در قرن 14 تا 16 به تشريح اجساد پرداختند. طراحي هاي زيادي نيز از بدن انسان صورت گرفت و افرادي همچون لئوناردو داوينچي و رامبرانت به كشيدن تصاوير بدن انسان پرداختند. 
در ايران دكتر مستقيمي به عنوان يكي از مجرب ترين اساتيد تشريح، پس از فراگيري اين علم نزد دكتر بلر، به گسترش و پيشرفت علم تشريح در ايرا ن كمك شاياني كرد. اين استاد به عنوان يك صاحب نظر در علم تشريح و مدل سازي اعضاي بدن، لقب پدر علم تشريح ايران را از آن خود نمودند.
در قرن 19 آناتومي پيشرفت زيادي كرد تا اينكه كتاب Gray's Anatomy به رشته تحرير در آمد و به عنوان يك مرجع جهاني مشخص گرديد. 
هم اكنون آناتومي به دليل زيرشاخه هاي بافت شناسي و جنين شناسي، تحت عنوان علوم تشريحي نامگذاري گرديده و با رشته هائي چون Molocular biology، Endocrinology و Radiology ارتباط تنگاتنگي برقرار كرده است.

[ سه شنبه 1393/05/21 ] [ 23:31 ] [ مژده طاهری (دامپزشکی آزاد تهران91) ]

 

[ سه شنبه 1393/05/21 ] [ 23:25 ] [ مژده طاهری (دامپزشکی آزاد تهران91) ]

[ دوشنبه 1393/05/20 ] [ 9:23 ] [ خانم ..... (پزشکی شهید بهشتی) ]

[ دوشنبه 1393/05/20 ] [ 9:21 ] [ خانم ..... (پزشکی شهید بهشتی) ]

بیش از دویست تحقیق مختلف بر روی مواد و اثرات جالب چوب مسواک انجام گرفته که از خواص منحصر به فرد آن خبر می‌دهد. پیغمبر عظیم‌الشأن اسلام، حضرت محمد (صلی الله علیه واله و سلم)، اولین معرف و توصیه کننده‌ی این چوب در جهت بهداشت دهان و دندان بوده‌اند؛ در حالی که قبل از آن مسواکی وجود نداشته است و این بسیار جالب است.

 

درخت مسواک در حقیقت درختچه ای است به ارتفاع متوسط 3 متری که شاخه های زیادی دارد و این شاخه‌ها به سمت زمین خمیده هستند و دارای پوستی نسبتاً شفاف، به رنگ سبز کمرنگ تا تقریباً سفید می‌باشند.

مناطق مهم رویش گیاه در جهان جنوب آسیا، ایران، مصر، هندوستان و حبشه می‌باشد و مهم‌ترین نواحی رویش آن در ایران لار، بندرعباس، میناب، مکران و چاه بهار است.

 

ترکیبات مهم

مهم‌ترین ترکیبات ریشه، ساقه و برگ گیاه شامل فلاوونوئیدها، ساپونین، تانن، ترکیبات گوگردی، بنزیل ایزوتیوسیانات، ترکیبات کلراید، فلوراید، کلسیم و سیلیسیم می‌باشد.

 

اثرات مهم

* اثرات ضد میکروب

قسمت‌های مختلف گیاه مسواک به علت دارا بودن تانن، ترکیبات گوگردی و ترکیبات ایزوتیوسیانات دارای اثر ضدمیکروبی قوی و گسترده بر روی انواع میکروارگانیسم ها است. ده‌ها تحقیق در جهان نشان داده است که این اثرات به خصوص در مورد میکروارگانیسم های غیر هوازی مانند استرپتوکوکوس موتانس، که باعث پوسیدگی دندان می‌باشد، انتخابی و ایده آل است.

 

* اثر ضد زخم

اثر ضد زخم چوب مسواک مربوط به وجود فلاوونوئیدها و تانن های موجود در آن است. گرچه ترکیبات دیگری در این مورد دخالت دارند و مسلماً موثر می‌باشند، ولی دو دسته مواد مذکور که اثر ضد زخم آن‌ها قوی می‌باشد، علت اصلی این خاصیت هستند.

 

* اثر دترجنت (پاک‌کنندگی و ضد جرم دندان)

کلراید قابل توجه موجود در چوب مسواک به عنوان یک دتر جنت قوی عمل نموده و از ایجاد جرم روی دندان‌ها جلوگیری می‌کند؛ به همین دلیل افرادی که به طور طولانی از چوب مسواک استفاده می‌کنند (بعضی کشورهای عربی مانند عربستان سعودی) اصولاً دندان‌های سفیدی دارند.

....


ادامه مطلب
[ یکشنبه 1393/05/19 ] [ 23:20 ] [ سارا حسینی (دندان پزشکی اردبیل 91) ]
1- دندان قروچه
ساییدن دندان ها به هم یا دندان قروچه در اثر فشار عصبی و مشکل بد خوابیدن ایجاد می شود. کنترل دندان قروچه بسیار سخت است.
خودداری از جویدن غذاهای سفت در طول روز، درد دندان و آسیب ناشی از دندان قروچه را کم می کند.
در شب از محافظ دهان (مخصوص دندان قروچه) استفاده کنید تا در حین خوابیدن از آسیب دندان در اثر دندان قروچه جلوگیری کنید.

2- جویدن یخ
یخ ماده ای بدون قند است و ممکن است فکر کنید برای دندان ضرری ندارد. اما جویدن یخ می تواند باعث شکستن و یا از بین رفتن قسمتی از مینای دندان گردد.

اگر یخ را سفت بجوید، باعث تحریک بافت نرم داخل دندان و بروز حساسیت و درد دندان می شود.خوردن غذاهای داغ و یا غذاهای سرد ممکن است درد دندان را شدت بخشند.
بهتر است به جای جویدن یخ، آدامس بدون قند بجوید.

3- جویدن مداد
آیا موقع تمرکز روی یک مسئله، مداد خود را می جوید؟...


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 1393/05/16 ] [ 17:49 ] [ سارا حسینی (دندان پزشکی اردبیل 91) ]
 

دانشمندان موسسه سالک در کالیفرنیا موفق به درمانی برای دیابت نوع دو شده‌اند که می‌تواند روند آن را معکوس کند. محققان پروتئینی را شناسایی کردند که بطور طبیعی در بدن تولید شده و دیابت نوع دو را در موش‌های بیمار درمان کرد. آنها معتقدند می‌توان این نتایج را به آسانی در انسان نیز بدست آورد. دستاورد محققان باعث افزایش امیدها در مورد تولید داروی ارزانی شده که بطور موثر با یکی از سریع‌ترین بیماری‌های جهان از لحاظ رشد مقابله کند. پروتئین FGF1 در حال حاضر نقشی حیاتی در رشد سلول‌ها و ترمیم بافت انسان ایفا می‌کند اما بطور معمول هرگز وارد جریان خون نمی‌شود. متخصصان دیابت دریافتند، زمانی که پروتئین به عضله تزریق شده و با خون تعامل پیدا می‌کند، بطور چشمگیری سطوح قند خون را کاهش می‌دهد. مهمتر اینکه بنظر می‌رسد این پروتئین علل ریشه‌ای دیابت نوع دو را معکوس کرده و باعث واکنش سیستم متابولیکی به انسولین می‌شود. در موشهای چاق مبتلا به دیابت نوع دو، تنها یک تزریق از پروتئین FGF1 باعث بازیابی سطوح قند خون به سطح سالم برای دو روز شد. همچنین محققان دریافتند که درمان مداوم با این پروتئین باعث معکوس شدن عدم حساسیت به انسولین شد. بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بتدریج حساسیت خود را در برابر تاثیرات هورمون از دست داده و قند خون آنها افزایش می‌یابد. درمانهای کنونی در دسترس با هدف ارتقاء سطوح انسولین و معکوس کردن مقاومت بدن به انسولین با تغییر فعالیت ژن ارائه می‌شوند. اما داروها با خود عوارض جانبی نیز به همراه داشته و ممکن است باعث کاهش بیش از حد قند خون و متعاقب آن هیپوگلیسمی مرگبار شود. محققان که پژوهش آنها در مجله نیچر منتشر شده، دریافتند موشهای بدون پروتئین مذکور در زمان مواجهه با یک رژیم پر چرب به سرعت به دیابت مبتلا می‌شدند که این امر نشانگر نقش کلیدی FGF1 در تنظیم سطوح قند خون است. پروتئین FGF1 از مزیتهایی در مقایسه با داروهای کنونی دیابت برخوردار است که با طیف گسترده‌ای از عوارض جانبی از افزایش وزن ناخواسته گرفته تا مشکلات قلبی و کیلوی خطرناک همراهند. دانشمندان هنوز نحوه دقیق عملکرد این پروتئین را درک نکرده‌اند اما امیدوارند محققان دیگر بتوانند ویژگیهای آن را بررسی کنند.

[ پنجشنبه 1393/05/16 ] [ 2:39 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]

با چنتا جمله ش خودم مخالفم ولی در کل خوشم اومد شمام بخونین :)

 

پر معنی ترین کلمه” ما” است…آن را بکار ببند.

*
عمیق ترین کلمه “عشق” است… به آن ارج بنه.

*
بی رحم ترین کلمه” تنفر” است…از بین ببرش.

*
سرکش ترین کلمه” هوس” است…بآ آن بازی نکن.

*
خود خواهانه ترین کلمه” من” است…از ان حذر کن.

*
ناپایدارترین کلمه “خشم” است…ان را فرو ببر.

*
بازدارترین کلمه “ترس”است…با آن مقابله کن.

*
با نشاط ترین کلمه “کار”است… به آن بپرداز.

*
پوچ ترین کلمه “طمع”است… آن را بکش….

*


سازنده ترین کلمه “صبر”است… برای داشتنش دعا کن.

*
روشن ترین کلمه “امید” است… به آن امیدوار باش.

*
ضعیف ترین کلمه “حسرت”است… آن را نخور.

*
تواناترین کلمه “دانش”است… آن را فراگیر.

*
محکم ترین کلمه “پشتکار”است…آن را داشته باش.

*
سمی ترین کلمه “غرور”است… بشکنش.

*
سست ترین کلمه “شانس”است… به امید آن نباش.

*
شایع ترین کلمه “شهرت”است… دنبالش نرو.

*
لطیف ترین کلمه “لبخند”است…آن را حفظ کن.

*
حسرت انگیز ترین کلمه “حسادت”است… از آن فاصله بگیر.

*
ضروری ترین کلمه “تفاهم”است… آن را ایجاد کن.

*
سالم ترین کلمه “سلامتی”است… به آن اهمیت بده.

*
اصلی ترین کلمه “اطمینان”است… به آن اعتماد کن.

*
بی احساس ترین کلمه “بی تفاوتی”است… مراقب آن باش.

*
دوستانه ترین کلمه “رفاقت”است… از آن سوءاستفاده نکن.

*
زیباترین کلمه “راستی”است… با ان روراست باش.

*
زشت ترین کلمه “دورویی”است… یک رنگ باش.

*
ویرانگرترین کلمه “تمسخر”است… دوست داری با تو چنین کنند؟

*
موقرترین کلمه “احترام”است… برایش ارزش قایل شو.

*
آرام ترین کلمه “آرامش”است… به آن برس.

*
عاقلانه ترین کلمه “احتیاط”است… حواست را جمع کن.

*
دست و پاگیرترین کلمه “محدودیت”است… اجازه نده مانع پیشرفتت بشود.

*
سخت ترین کلمه “غیرممکن”است… وجود ندارد.

*
مخرب ترین کلمه “شتابزدگی”است…مواظب پلهای پشت سرت باش.

*
تاریک ترین کلمه “نادانی”است…آن را با نور علم روشن کن.

*
کشنده ترین کلمه “اضطراب”است…آن را نادیده بگیر.

*
صبورترین کلمه “انتظار”است… منتظرش باش.

*
بی ارزش ترین کلمه “انتقام”است… بگذاروبگذر.

*
ارزشمندترین کلمه “بخشش”است… سعی خود را بکن.

*
قشنگ ترین کلمه “خوشروئی”آست… راز زیبائی در آن نهفته است.

*
تمیزترین کلمه “پاکیزگی”است… اصلا سخت نیست.

*
رساترین کلمه “وفاداری”است… سر عهدت بمان.

*
تنهاترین کلمه “گوشه گیری”است…بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده.

*
محرک ترین کلمه “هدفمندی”است… زندگی بدون هدف روی آب است.

*
…. و هدفمندترین کلمه “موفقیت”است… پس پیش به سوی آن….

 

[ پنجشنبه 1393/05/16 ] [ 2:18 ] [ سالار زارع امانت[پزشکی اردبیل90(مدیر وب) ]
يه سایت هست که سن ذهنی شما رو مشخص میکنه .برین و سن ذهنی خودتون رو با معیارهای این سایت تخمین بزنید. نمیدونم مبنای کارش چی هست ولی میشه به عنوان یه سرگرمیه جالب بهش نگاه کرد. اگه دوست داشتيد اینجا سن شناسنامه ای و سن ذهنی خودتون رو بنویسید.

www.arealme.com/mental/en

[ شنبه 1393/05/11 ] [ 14:42 ] [ مهسا اقراری (پزشکی اردبیل 91) ]
 خو دوس داره ببینه چیکاریش دارین


ادامه مطلب
[ سه شنبه 1393/05/07 ] [ 20:16 ] [ پویا حصولی (پزشکی اردبیل 91) ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

سلام دوستان این وبلاگ رو راه اندازی کردم تا دانشجویان پزشکی و دندون پزشکی و داروسازی کل کشور بتونن از تجربیات همدیگه استفاده بکنن و این وبلاگم بهانه ی خوبی باشه برا با هم بودنمون و تجربه ی لحظاتی ناب در کنار هم
به امید اینکه ترم های درسی رو یکی پس از دیگری در کنار هم با موفقیت پشت سر بذاریم
خیلی خوش اومدین به وبلاگمون
مسئولیت دیدگاه اشخاص میهمان و پست ها بر عهده ی خود شخص بوده و مدیریت مسئول پست و دیدگاه نمی باشد در دیدگاه ها و پست هاتون دقت کنین / ممنون

سالار زارع امانت (پزشکی اردبیل 90)(مدیر وبلاگ)
امکانات وب

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت


کد ِکج شدَنِ تَصآویر

.